ژله قالبی  

ژله قالبی دو رنگ در ظرف سنتی
3735 * 3120
2K