زولبیا و بامیه  

شیرینی زولبیا و بامیه در جعبه
3080 * 3224
2K