کاشی کاری سنتی طرح گل و بوته   ایران، تهران، موزه کاخ گلستان

کاشی کاری سنتی طرح گل و بوته
4096 * 2515
4K