پاستیل  

پاستیل قرمز در ظرف شیشه ای
4128 * 3096
4K