گل سفید بهاری   ایران، گیلان، آستانه اشرفیه، پارک ساحلی

گل سفید بهاری - شکوفه الوچه (گوجه سبز)
3072 * 4096
4K