نمای پایین  

نمای سقف چوبی مقبره میرزا کوچک خان در رشت
3264 * 2448
2K