;

freshthink11

من محمد رضا پسندیده فر، عاشق برنامه نویسی هستم و به عکاسی هم کمی علاقه دارم و گه گاهی چندتا شات می زنم.

65
18.89K
1.17K
;
کمک مومنانه
5 44

کمک مومنانه

راهزن 2020
3 42

راهزن 2020

پیام تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا
1 121

پیام تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا
0 117

پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
8 93

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، مقتدر
6 82

شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، مقتدر

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
56 385

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
63 469

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

به روشنی ماه
15 65

به روشنی ماه

برگ های قرمز پاییزی
1 65

برگ های قرمز پاییزی

برگ قرمز
1 58

برگ قرمز

شهید دکتر مصطفی چمران
0 61

شهید دکتر مصطفی چمران


لطفا شکیبا باشید.....