بزرگترین بانک عکس به زبان فارسی

صحن انقلابت عجیب دل مرا کربلایی کرده است

صحن انقلابت عجیب دل مرا کربلایی کرده است

که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست

که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست

حرم عشق

حرم عشق

السلام علیک یا ضامن اهو

السلام علیک یا ضامن اهو

نمایی از ورودی شیخ طوسی

نمایی از ورودی شیخ طوسی

اسمانِ صحن، غرق در نور توست اقا

اسمانِ صحن، غرق در نور توست اقا

حرم مطهر امام رضا علیه السلام

حرم مطهر امام رضا علیه السلام

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

صحن امام رضا

صحن امام رضا

حرم امام رضا

حرم امام رضا