ایستگاه نیروی هوایی کیپ کانناورال در کیپ کانناورال، فلوریدا  

<p>در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب هفته از جهان.</p>

در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب هفته از جهان.