رونق بازار دام اصفهان در آستانه عید قربان  

در آستانه عید قربان که یکی از اعیاد مهم مذهبی مسلمانان جهان است بازار خرید و فروش دام رونق خاصی دارد. مردم اصفهان همراه مردم سراسر ایران سنت حسنه قربانی کردن را هر ساله برپا می دارند.</br>
در آستانه عید قربان که یکی از اعیاد مهم مذهبی مسلمانان جهان است بازار خرید و فروش دام رونق خاصی دارد. مردم اصفهان همراه مردم سراسر ایران سنت حسنه قربانی کردن را هر ساله برپا می دارند.