مراسم دعای عرفه در مزار شهدای گمنام باغ غدیر  

مراسم دعای روز عرفه بعدازظهر امروز _پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹_ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مزار شهدای گمنام باغ غدیر اصفهان برگزار شد.</br>
مراسم دعای روز عرفه بعدازظهر امروز _پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹_ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مزار شهدای گمنام باغ غدیر اصفهان برگزار شد.