مسابقات تنیس جام حذفی باشگاه ها و دستجات آزاد کشور بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در جزیره کیش با حضور ۶۴ تیم  

<p>مسابقات تنیس جام حذفی باشگاه‌ها و دستجات آزاد کشور بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ۳ اسفند ۱۳۹۸ در جزیره کیش با حضور ۶۴ تیم آغاز شد.</p>

مسابقات تنیس جام حذفی باشگاه‌ها و دستجات آزاد کشور بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ۳ اسفند ۱۳۹۸ در جزیره کیش با حضور ۶۴ تیم آغاز شد.