هنرهای خیابانی با الهام از کرونا  

هنرمندان در سرتاسر جهان سعی می کنند تا بحران شیوع کرونا را در پروژه های خلاقانه خود همچون دیوارنگاری ها، نورپردازی روی ساختمان ها و نمادهای شهری به تصویر بکشند.</br>
هنرمندان در سرتاسر جهان سعی می کنند تا بحران شیوع کرونا را در پروژه های خلاقانه خود همچون دیوارنگاری ها، نورپردازی روی ساختمان ها و نمادهای شهری به تصویر بکشند.