یک روز آفتابی در گرونبروویچ، آلمان  

<p>در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب هفته از جهان.</p>

در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب هفته از جهان.