تابستان برفی   ایران، گیلان، آستانه اشرفیه

برف روی زمین و درخت خشک شده و غروب افتاب

برف روی زمین و درخت خشک شده و غروب افتاب