پیام تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا  

پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir برش هایی از پیام تصویری رهبر انقلاب را در این مجموعه سخن نگاشت منتشر میکند.

پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir برش هایی از پیام تصویری رهبر انقلاب را در این مجموعه سخن نگاشت منتشر میکند.