پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا  

حضرت ایت الله خامنه ای: «کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه ی پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا میبرد که برده، هم مهمتر از این، ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد و امیدواریم که ان شاءالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشود و ان شاءالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشود.»

حضرت ایت الله خامنه ای: «کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه ی پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا میبرد که برده، هم مهمتر از این، ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد و امیدواریم که ان شاءالله این کار برجسته و سنگین خیلی هم طولانی نشود و ان شاءالله زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشود.»