حضرت خورشید سلامٌ علیک   ایران، مشهد، حرم امام رضا علیه السلام

حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس

حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس