که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست   ایران، مشهد، حرم امام رضا علیه السلام

حکاکی شعر "که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست" روی سنگ مرمر در حرم امام رضا علیه السلام

حکاکی شعر "که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست" روی سنگ مرمر در حرم امام رضا علیه السلام