برج خلیفه   ایالات متحده عربی، دبی

برج خلیفه دبی در شب

برج خلیفه دبی در شب