گل زرد   گیلان، لاهیجان

گل زرد با برگ های سبز در فضای باز

گل زرد با برگ های سبز در فضای باز