گل سفید   ایران، گیلان، لنگرود

گل سفید در چمنزار

گل سفید در چمنزار